papy-asfaltowe-specjalne 1241654400

Papy asfaltowe specjalne

LEMBIT NRO to papa asfaltowa wierzchniego krycia do pokryć jenowarstowych, trudno palna i nierozprzestrzeniająca ognia, którą produkuje się wg PN-EN13707:2006 i PN-EN13707:2006/A1:2007 Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych. System dachowy z zastosowaniem papy LEMBIT NRO pozwala na realizowanie przekryć dachowych w zakresie odporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych. Badania w zakresie odporności ogniowej elementów budynku przeprowadzono dla: nośności - R, szczelności - E oraz izolacyjności - I wg. PN-EN 13501-2:2007 (U). Papa LEMBIT NRO przeznaczona jest do wykonywania warstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych i renowacji starych pokryć dachowych. Ze względu na wysoką wytrzymałość oraz zdolność do wydłużenia przy rozciąganiu zaleca się stosować na izolacje narażone na działanie czynników mechanicznych. I. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przekryć dachu z częścią nośną ze stalowej blachy trapezowej, przy poziomie wykorzystania dopuszczalnego obciążenia blachy według kryteriów normy PN-EN 13501-2:2007(U) dla płyt styropianowych EPS 100 o grubości co najmniej 200 mm: REI 15 i RE30 (tablica 1). Dopuszcza się zmianę kąta nachylenia przekrycia w zakresie od 0o do 25o System dachowy LEMBIT nr 42: Dla przekrycia: dach z blachy trapezowej profilowanej, folia paroizolacyjna o grubości 0,2 mm, termoizolacja płyty styropianowe EPS 100-038, pokrycie z papy asfaltowej podkładowej LEMBIT OP-V70 S30 i papy wierzchniego krycia LEMBIT NRO; system przeszedł badania i posiada raport odporności ogniowej warstwowego przekrycia dachu: KLASYFIKACJA NP-713.1/A/2008/. II. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przekryć dachu z częścią nośną ze stalowej blachy trapezowej, przy poziomie wykorzystania dopuszczalnego obciążenia blachy według kryteriów normy PN-EN 13501-2:2007(U) dla płyt z wełny mineralnej o gęstości 130kg/m3 i grubości: ≥80 mm dla REI 15, ≥90mm dla REI 30, ≥ 100 mm dla REI 45 (tablica 2). Dopuszcza się zmianę kąta nachylenia przekrycia w zakresie od 0o do 25o . System dachowy LEMBIT nr 44 Dla przekrycia: dach z blachy trapezowej profilowanej, folia paroizolacyjna o grubości 0,2 mm, termoizolacja płyty z wełny mineralnej o gęstości 130kg/m3, welon szklany o gramaturze co najmniej 60g/m2, pokrycie z papy asfaltowej podkładowej LEMBIT O P-V70 S30 i papy wierzchniego krycia LEMBIT NRO; system przeszedł badania i posiada raport odporności ogniowej warstwowego przekrycia dachu : KLASYFIKACJA NR NP-713.2/A/2008/MŁ. MOCOWANIE BLACHY (propozycja montażu): Blachę (opiera się) mocuje się do: 1.Płatwi/belek żelbetonowych, ścian murowanych z bloków pełnych lub ścian betonowych za pomocą łączników stalowych minimum M4,5x55 mm lub gwoździ osadzonych pirotechnicznie o średnicy minimum 4,2 mm w liczbie: • jeden łącznik w każdym zagłębieniu fali - przy rozstawie pławi do 600 cm włącznie, • dwa łączniki w każdym zagłębieniu fali na zakładach blach na podporach oraz na podporach skrajnych - przy rozstawie pławi od 600 do 750 cm, 2.Płatwi/belek stalowych za pomocą wkrętów stalowych minimum 4,5x25 mm lub gwoździ osadzonych pirotechnicznie o średnicy minimum 4,2 mm w liczbie: • jeden łącznik w każdym zagłębieniu fali - przy rozstawie płatwi do 600 cm włącznie, • dwa łączniki w każdym zagłębieniu fali na zakładach blach na podporach skrajnych - przy rozstawie płatwi od 600 do 750 cm, Po obwodzie przekrycia wykonuje się izolację ścian attyki w postaci płyt ze skalnej wełny mineralnej o grubości minimum 6 cm i gęstości co najmniej 90 kg/m3, która dochodzi do skalnej izolacji cieplnej z płyt ze skalnej wełny mineralnej oraz obróbkę blacharską w postaci kątownika 25x25 cm z blachy stalowej o grubości 0,5 mm, która mocowana jest do blachy trapezowej. Maksymalna wartość obciążenia podwieszonego do blach trapezowych wynosi 0,37 kN/m2. Obciążenie podwieszone mocuje się za pomocą wieszaków z prętów gwintowanych o średnicy minimum 8 mm do uchwytów przykręconych do blachy trapezowej. Maksymalne obciążenie jednego wieszaka wynosi: - 0,30 kN - przy rozstawie płatwi do 600 cm włącznie, - 0,25 kN - przy rozstawie płatwi od 600 cm do 750 cm włącznie, 3.Płatwi / belek drewnianych za pomocą wkrętów stalowych minimum Ø5,5x55 mm w liczbie: • jeden łącznik w każdym zagłębieniu fali - przy rozstawie płatwi do 600 cm włącznie, • dwa łączniki w każdym zagłębieniu fali na zakładach blach na podporach skrajnych - przy rozstawie płatwi od 600 do 750 cm. Połączenie podłużne arkuszy blach wykonuje się za pomocą wkrętów samowiercących o średnicy minimum 4,8 mm i długości minimum 16mm w rozstawie maksimum 35 cm. Uwaga: 1.Podana klasyfikacja ogniowa dla termoizolacji z płyt styropianowych i wełny mineralnej zachowuje ważność pod warunkiem, że w rozwiązaniach warstwowych przekryć dachowych z częścią nośną z blachy trapezowej nie zostaną wykonane żadne zmiany. 2.Prace montażowe z papą LEMBIT NRO w zakresie klasyfikacji odporności ogniowej REI15 , RE20, REI30, REI45 w systemach dachowych lembit mogą odbywać się po uprzednim skontaktowaniu z działem doradztwa technicznego firmy LEMAR lub regionalnym kierownikiem sprzedaży w celu otrzymania pełnej informacji w zakresie zastosowania określonej papy. Prace te powinny być nadzorowane przez inspektora nadzoru budowlanego w zakresie montażu i inspektora ochrony przeciwpożarowej w zakresie spełnienia klasyfikacji odporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych z izolacją cieplną z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej.

Aktualności

PSB Mrówka Aleksandrów Łódzki
Siedziba:
ul. Wierzbińska 72, 95-077 Aleksandrów Łódzki
Telefon: 42 712 00 55
E-mail: faktury.aleksandrów@psbmrowka.com.pl
NIP: 9372688061
REGON: 366018930